Здравейте, ние Ви очакваме!

МОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ е основан на 12.01.1990 г. от моряци работещи във фирма "Български морски флот". Регистриран е през 1993 г. във Варненския окръжен съд, първоначално съгласно Закона за лицата и семейството, а по-късно съгласно Закона за сдруженията с нестопанска цел под номер 0393027361.

МОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ е сдружение с нестопанска цел в частна полза само и единствено на своите членове. Съюзът е с кратка история, но онези, които са били в нашите редици знаят, че ние никога не сме ги предавали и не сме преставали да се борим за благополучието им.

МОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ не членува в други професионални или синдикални организации, федерации или конфедерации на територията на Република България.

МОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ е първото сдружение в Република България, което още през 1991 г. бе прието за член на Международната федерация на транспортните работници ITF.

МОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ е първото независимо сдружение в морския транспорт – няма над себе си други висшестоящи организации на територията на Република България, на които да е подчинен или, от които да е зависим. Над нас са само Законите и Международните Конвенции.

Още по темата...

Съвети на Българския Моряшки Професионален съюз към моряците при подписване на контракт с Корабопритежател

Най-добри гаранции за наличието на стандартни условия за наемането Ви се явява подписването на контракт, съгласно условията на колективен договор, одобрен от ITF. Ако Корабопритежателят не е подписал такъв договор, трябва да обърнете внимание на следните препоръки.

Препоръки