Галерия

Музикално-поетичен рецитал 2024

Откриване на изложба 2024

Ден на моряка 2023 — Морско кръщение

Ден на моряка 2023 — Музикално-поетичен рецитал

Ден на моряка 2023 — Изложба на наградените творби

Диря в морето — 2020

30 години Моряшки професионален съюз

Ден на моряка 2019

Снимки от Детско море 2019; Снимки: Гинчо Гинчев

Снимки от Диря в морето 2018; Снимки: Гинчо Гинчев

Снимки от конкурса Ден на Моряка 2018; Снимки: Гинчо Гинчев

Снимки от конкурса Детско море 2018; Снимки: Гинчо Гинчев

Тържество по случай Ден на Моряка 2017; Снимки: Гинчо Гинчев

Рисунки от XVII изда­ние на кон­курса “Дет­ско море”

Мигове от Деня на моряка — 25.06.2016; Снимки: Валентин Димитров

Тържество по случай Ден на Моряка 2015 г.

Рисунки от XVI издание на конкурса “Детско море”