Диря в морето” 2021 — Поезия: РИЦАРИ НА ВЯТЪРА

РИЦАРИ НА ВЯТЪРА 

диа­лог 

Два рум­ба вдяс­но! Дръж сре­щу вълната! 

Стра­ха уда­вяй в чаша черен ром! 

За девет бала пла­щам пет дуката. 

А сто­ка­та — изхвър­ляй­те зад борд!“ 

Сър­ца­та ни тре­вож­ни са камбани – 

отек­ват в тях на щор­ма звуците. 

Тре­во­га бие вятър ураганен: 

Плат­на­та свий­те — не юмруците!“ 

Очи­те — зачер­ве­ни пълнолуния, 

във хори­зон­та взи­рат се напрегнато. 

Въже­та­та се късат като струни, 

а нер­ви­те са до пре­дел натегнати. 

А ден и нощ раз­ми­ват се в безвремие 

и плен­ни­ци сме вече на стихията. 

Ръце­те ни са спле­те­ни в смирение, 

в очак­ва­не на слън­чев лъч – месията. 

На мач­ти­те раз­пе­ре­ни­те кръстове 

вмес­то плат­на надеж­да­та са разпнали, 

вед­нъж да стиг­нем до завет­ни брегове, 

очи да свет­нат в чака­не угаснали.“

 

Мар­тин Банков

Тре­та награ­да 2021

0 Коментара

Отговори