Диря в морето 2023 — Поезия: Любовница

Море­то е любов­ни­ца жестока!

Едва сега доб­ре го осъзнавам.

Убийс­т­ве­но чаровна,синеока

и по-жела­на не познавам.

 

Потъ­ва­ме в прегръд­ка­та коварна

и не след дъл­го сам капа­нът щраква.

Съд­ба­та ни така­ва е навярно.

Любов­ни­ца­та с обич ни очаква.

 

Едва кога­то минем през зенита

и точ­на рав­нос­мет­ка си направим,

раз­би­ра­ме, че даже да опита,

не може никой нищо да поправи.

 

Море­то нико­га не се забравя

и любов­та до гроб не си отива!

Мъже­те там сър­це­то си оставят.

Любов­ни­ца-божес­т­ве­но красива!

 

Моря­кът стар към нея все поглежда,

дочул отно­во оня мамещ зов.

На плажа,към вода­та се навежда

и с неж­ност греб­ва шепич­ка Любов.

 

Вла­ди­мир Владимиров 

Спе­ци­ал­на награда 

0 Коментара

Отговори