Диря в морето 2023 — резултати

Кон­кур­сът “Диря в море­то” 2023 приклю­чи. Про­то­ко­лът с награ­де­ни­те учас­т­ни­ци може­те да про­че­те­те тук.

Тек­с­то­ве­те на награ­де­ни­те учас­т­ни­ци в раз­дел про­за, поезия, как­то кар­ти­ни­те и фото­си­те ще бъдат пуб­ли­ку­ва­ни допълнително.

0 Коментара

Отговори