Международeн ден на моряка 2022

Тази годи­на за десе­ти поре­ден път във Вар­на на 25 юни 2022 ще се праз­нува “Меж­ду­на­род­ния ден на моря­ка”. Програма:

0 Коментара

Отговори