ОЧАКВАНЕТО НА МОРЯКА

Вто­ра награда

 

И бури­те не могат да сломят

соле­ни­те надеж­ди на моряка.

Кога­то знае, че след дълъг път,

все някой на бре­га го чака!

 

Неле­ка е моряш­ка­та съдба

и пълен с бол­ка него­ви­ят ден.

Кога­то пее, пее от душа,

кога­то пла­че, зна­чи е ранен!

 

И само хора­та, кои­то той обича

са него­ва­та сла­бост или сила.

В море­то и във вятъ­ра се врича,

да може той докрай да ги закриля!

 

Поня­ко­га раз­чи­та на късмета,

в моряш­ки възел връз­ва си душата.

За да пристиг­не там където,

очак­ват го най-скъ­пи­те – децата!

 

И бури­те не могат да сломят

соле­ни­те надеж­ди на моряка.

Кога­то знае, че след дълъг път,

все някой на бре­га го чака!

 

Кра­си­мир Бач­ков

0 Коментара

Отговори