Честит Никулден, колеги!

Скъ­пи колеги,

Упра­ви­тел­ния съвет на МПС, ви позд­ра­вя по слу­чай Никулден.
Поже­ла­ва­ме Ви мно­го здра­ве, сили и енер­гия и нека Све­ти Нико­ла да помог­не всич­ки Ваши меч­ти се сбъднат.

При­ят­но пре­кар­ва­не на празника!

sv_nikola

0 Коментара

Отговори