Честит Никулден!

Скъ­пи колеги,

Упра­ви­тел­ния съвет на МПС Ви позд­ра­вя по слу­чай праз­ни­ка на моря­ка — Никулден.
Поже­ла­ва­ме Ви мно­го здра­ве, дълъг живот и сбъд­ва­не на всич­ки Ваши мечти!

При­ят­но пре­кар­ва­не на празника!

0 Коментара

Отговори