Честит празник на моряка — Никулден!

Скъ­пи колеги,

Чес­тит празник!

Св. Нико­ла да закри­ля Вас и семейс­т­ва­та Ви и по него­ви­те молит­ви да пре­ми­на­ва­те успеш­но през вся­как­ви бури как­то в море­то, така и в живота!

Поже­ла­ва­ме Ви мно­го здра­ве, дълъг живот, попъ­тен вятър и успе­хи във всич­ки начинания!

0 Коментара

Отговори