Социални проекти

 • Тони и лицемерите

  КРАСИМИР БАЧКОВ Трета награда Тони и лицемерите През зимата пла­жът се бе сма­лил. Тяс­ната ивица пясък бе осе­яна с...

  Read more
  0
  0
 • Ще го наречем Кастор

  СТОЙЧО ПЕНЕВ Трета награда                                             Ще го наре­чем Кастор   Огромна , изто­щена и отс­лаб­нала, мъчи­телно и тежко дишайки...

  Read more
  0
  0
 • КОЛЕДАТА НА БЪЛГАРСКОТО МОРЯЧЕСТВО

  ДАНИЕЛ ХЪРСТ Втора награда КОЛЕДАТА НА БЪЛГАРСКОТО МОРЯЧЕСТВО (140 години от учре­дя­ва­нето на „Мор­с­ката част”) Зимата на 1904-та под­рани и...

  Read more
  0
  0
 • МОРСКИ ПУЛС

  ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ Трета награда МОРСКИ  ПУЛС На неу­мор­ният мореп­ла­ва­тел д-р Васил Кур­тев, който навърши 80 години, оби­ка­ляйки света със...

  Read more
  0
  0
 • Напред — към неизвестността!

  РУМЕН ТЪРЕВ Трета награда Нап­ред — към неиз­вес­т­ността! Нап­ред — срещу въл­ната ярос­тна! Забили пог­лед в без­п­ре­дел­ността на хори­зонта...

  Read more
  0
  0
 • Звездите

  ХРИСТО БОНДОКОВ Втора награда Звез­дите Вери­гата в клюза, с пос­лед­ния звън, крес­ли­вите чайки про­пъди - и кот­вата, дълго лишена...

  Read more
  0
  0