Конкурс „Детско море“

 • ДЕТСКО МОРЕ 2021 — Награди

  Гра­мо­тите и пода­ръ­ците на наг­ра­де­ните деца от кон­курса “Дет­ско море” се връч­ват в офиса на Моряшки проф­съюз всеки дел­ни­чен...

  Read more
  0
  60
 • ДЕТСКО МОРЕ 2021 — Резултати

  Кон­кур­сът “Дет­ско море” 2020 прик­лючи. Про­то­ко­лът с наг­ра­де­ните деца можете да про­че­тете тук.

  Read more
  0
  34
 • ДЕТСКО МОРЕ 2021

  МОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ОРГАНИЗИРА ОТНОВО КОНКУРС ЗА ДЕТСКИ РИСУНКИ И ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРБИ, ПОСВЕТЕНИ НА МОРЕТО, МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ДЕТЕТО...

  Read more
  0
  17
 • Детско море и Диря в морето 2021

  Кон­кур­сите “Дет­ско море” и “Диря в морето” ще се про­ве­дат и през 2021 г.

  Read more
  0
  8
 • ДЕТСКО МОРЕ 2020 — Резултати

  Кон­кур­сът “Дет­ско море” 2020 прик­лючи. Инфор­ма­ция за вре­мето и начина на връчване…

  Read more
  0
  103
 • ДЕТСКО МОРЕ 2020

  МОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ОРГАНИЗИРА ОТНОВО КОНКУРС ЗА ДЕТСКИ РИСУНКИ И ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРБИ, ПОСВЕТЕНИ НА МОРЕТО, МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ДЕТЕТО...

  Read more
  0
  38