Конкурс „Диря в морето“

 • Удължава се срокът на Диря в морето 2020

  Кон­кур­сът “Диря в морето” не се отлага. Сро­кът се удъл­жава до 15 май 2020 г. Очак­ваме ви! Обя­вата може да...

  Read more
  0
  7
 • Диря в морето 2020

  Ини­ци­а­ти­вен коми­тет за чес­т­ване на Меж­ду­на­род­ния ден на моряка – 25 юни организира Наци­о­на­лен кон­курс за лите­ра­тура и изоб­ра­зи­телно...

  Read more
  0
  5
 • Тони и лицемерите

  КРАСИМИР БАЧКОВ Трета награда Тони и лицемерите През зимата пла­жът се бе сма­лил. Тяс­ната ивица пясък бе осе­яна с...

  Read more
  0
  0
 • Ще го наречем Кастор

  СТОЙЧО ПЕНЕВ Трета награда                                             Ще го наре­чем Кастор   Огромна , изто­щена и отс­лаб­нала, мъчи­телно и тежко дишайки...

  Read more
  0
  0
 • КОЛЕДАТА НА БЪЛГАРСКОТО МОРЯЧЕСТВО

  ДАНИЕЛ ХЪРСТ Втора награда КОЛЕДАТА НА БЪЛГАРСКОТО МОРЯЧЕСТВО (140 години от учре­дя­ва­нето на „Мор­с­ката част”) Зимата на 1904-та под­рани и...

  Read more
  0
  0
 • МОРСКИ ПУЛС

  ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ Трета награда МОРСКИ  ПУЛС На неу­мор­ният мореп­ла­ва­тел д-р Васил Кур­тев, който навърши 80 години, оби­ка­ляйки света със...

  Read more
  0
  0