Конкурс „Диря в морето“

 • В ПРИСТАНИЩЕ

  Първа наг­рада Моря­ците на бака натег­наха пос­лед­ното носово въже. След като сва­лиха швар­то­вото от браш­пила на кнехта вто­рият помощник-капитан...

  Read more
  0
  0
 • Романтиката се изпари, обаче си обичам морето

  Трета наг­рада Това ми казва  глав­ният меха­ник Вла­ди­мир Стой­нов, потом­с­т­вен моряк. Дядо му е от пър­вите въз­пи­та­ници на Мор­с­кото...

  Read more
  0
  0
 • СЪДБАТА НА ГЕМИДЖИИТЕ

  Втора наг­рада Ставро вър­веше по пус­тите кал­дъ­ръ­ме­ните улички на хрис­ти­ян­с­ката махала във Варна. Наб­ли­жа­ваше пладне и всички се кри­еха...

  Read more
  0
  0
 • Нос Хорн

  Трета наг­рада   Тук– почти на края на земята, във една неви­дима черта, сре­щат се в прег­ръдка двама братя– Атлан­ти­кът ,...

  Read more
  0
  0
 • Монолог на една Пенелопа

  Спе­ци­ална наг­рада на ДП „Прис­та­нищна инфраструктура” Не зная как е с Пене­лопи други,  но аз те чакам, крот­ната над...

  Read more
  0
  0
 • ОЧАКВАНЕТО НА МОРЯКА

  Втора наг­рада   И бурите не могат да сломят соле­ните надежди на моряка. Когато знае, че след дълъг път, все...

  Read more
  0
  0