Новини

 • Диря в морето 2021 — резултати

  Кон­кур­сът “Диря в морето” 2021 прик­лючи. Про­то­ко­лът с наг­ра­де­ните учас­т­ници можете да про­че­тете тук. Тек­с­то­вете на наг­ра­де­ните учас­т­ници в...

  Read more
  0
  5
 • ДЕТСКО МОРЕ 2021 — Резултати

  Кон­кур­сът “Дет­ско море” 2020 прик­лючи. Про­то­ко­лът с наг­ра­де­ните деца можете да про­че­тете тук.

  Read more
  0
  34
 • Диря в морето 2021

  Ини­ци­а­ти­вен коми­тет за чес­т­ване на Меж­ду­на­род­ния ден на моряка – 25 юни организира Наци­о­на­лен кон­курс за лите­ра­тура и изоб­ра­зи­телно...

  Read more
  0
  16
 • ДЕТСКО МОРЕ 2021

  МОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ОРГАНИЗИРА ОТНОВО КОНКУРС ЗА ДЕТСКИ РИСУНКИ И ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРБИ, ПОСВЕТЕНИ НА МОРЕТО, МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ДЕТЕТО...

  Read more
  0
  17
 • Детско море и Диря в морето 2021

  Кон­кур­сите “Дет­ско море” и “Диря в морето” ще се про­ве­дат и през 2021 г.

  Read more
  0
  8
 • Весели празници!

  С поже­ла­ния за всичко най-добро през 2021-ва!

  Read more
  0
  24