проза

 • Ще го наречем Кастор

  СТОЙЧО ПЕНЕВ Трета награда                                             Ще го наре­чем Кастор   Огромна , изто­щена и отс­лаб­нала, мъчи­телно и тежко дишайки...

  Read more
  0
  0
 • КОЛЕДАТА НА БЪЛГАРСКОТО МОРЯЧЕСТВО

  ДАНИЕЛ ХЪРСТ Втора награда КОЛЕДАТА НА БЪЛГАРСКОТО МОРЯЧЕСТВО (140 години от учре­дя­ва­нето на „Мор­с­ката част”) Зимата на 1904-та под­рани и...

  Read more
  0
  0
 • Един лош ден за пристанищния идиот

  Спе­ци­ална награда Прис­та­ни­щето живееше .На  шесто място това­реха домати за Русия. На чет­върто с цис­терни пре­ли­ваха на малък тан­кер...

  Read more
  0
  0
 • В ПРИСТАНИЩЕ

  Първа наг­рада Моря­ците на бака натег­наха пос­лед­ното носово въже. След като сва­лиха швар­то­вото от браш­пила на кнехта вто­рият помощник-капитан...

  Read more
  0
  0
 • Романтиката се изпари, обаче си обичам морето

  Трета наг­рада Това ми казва  глав­ният меха­ник Вла­ди­мир Стой­нов, потом­с­т­вен моряк. Дядо му е от пър­вите въз­пи­та­ници на Мор­с­кото...

  Read more
  0
  0
 • СЪДБАТА НА ГЕМИДЖИИТЕ

  Втора наг­рада Ставро вър­веше по пус­тите кал­дъ­ръ­ме­ните улички на хрис­ти­ян­с­ката махала във Варна. Наб­ли­жа­ваше пладне и всички се кри­еха...

  Read more
  0
  0