проза

 • О В Е Н — Веселин Василев

  Проза
  ВТОРА НАГРАДА

  Read more
  0
  0
 • ПЕЧЕЛИВШИЯТ ФИШ — Стойчо Пенев

  Проза
  СПЕЦИАЛНА НАГРАДА

  Read more
  0
  0
 • ЧОВЕК ЗАД БОРДА

  Вла­ди­мир Коловски Проза – втора награда ЧОВЕК ЗАД БОРДА            Опре­де­лено е човеш­кият живот да не се губи лесно...

  Read more
  0
  0
 • Уличният пазар

                                                                                                    Петър Петров                                                                                                   Проза                                                                                                  Трета награда Улич­ният пазар Не знам китайски. E, освен няколко думи. Макар че цялата ми...

  Read more
  0
  0
 • Сънят преди корабокрушението

  Божи­дар Георгиев Проза –първа награда Сънят преди корабокрушението Събу­ден от адс­ката жега, синът влезе в ста­ята с баро­кови тапети...

  Read more
  0
  0
 • Морска награда за “Цялостно творчество”

  МОРСКА НАГРАДА “ЗА ЦЯЛОСТНО ТВОРЧЕСТВО” К.д.п. Дими­тър Димит­ров – капи­тан пилот, пред­се­да­тел на Бъл­гар­с­ката асо­ци­а­ция на мор­с­ките капитани Човек...

  Read more
  0
  0