поезия

 • Нос Хорн

  Трета наг­рада   Тук– почти на края на земята, във една неви­дима черта, сре­щат се в прег­ръдка двама братя– Атлан­ти­кът ,...

  Read more
  0
  0
 • Монолог на една Пенелопа

  Спе­ци­ална наг­рада на ДП „Прис­та­нищна инфраструктура” Не зная как е с Пене­лопи други,  но аз те чакам, крот­ната над...

  Read more
  0
  0
 • ОЧАКВАНЕТО НА МОРЯКА

  Втора наг­рада   И бурите не могат да сломят соле­ните надежди на моряка. Когато знае, че след дълъг път, все...

  Read more
  0
  0
 • Домъчня ми…

  Спе­ци­ална награда   Домъчня ми… Домъчня ми за душата ти, Балчик, среб­ро­лика кол­кото пар­ченце люспа.  Виж­дам те насън. Мълчиш,мълчиш… Само...

  Read more
  0
  0
 • МОРЕТО И ТИ

  Първа наг­рада Небе и бог, и дявол и измама, след нежен шепот, гро­хот и вълни. Мъгла от пръски фее­рична пяна, която...

  Read more
  0
  0
 • Сребърна съм — Ивелина Никова

  Пое­зия
  СПЕЦИАЛНА НАГРАДА — 2016

  Read more
  0
  0