поезия

 • МОРСКИ ПУЛС

  ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ Трета награда МОРСКИ  ПУЛС На неу­мор­ният мореп­ла­ва­тел д-р Васил Кур­тев, който навърши 80 години, оби­ка­ляйки света със...

  Read more
  0
  0
 • Напред — към неизвестността!

  РУМЕН ТЪРЕВ Трета награда Нап­ред — към неиз­вес­т­ността! Нап­ред — срещу въл­ната ярос­тна! Забили пог­лед в без­п­ре­дел­ността на хори­зонта...

  Read more
  0
  0
 • Звездите

  ХРИСТО БОНДОКОВ Втора награда Звез­дите Вери­гата в клюза, с пос­лед­ния звън, крес­ли­вите чайки про­пъди - и кот­вата, дълго лишена...

  Read more
  0
  0
 • Жената на рибаря

  ИВЕЛИНА РАДИОНОВА Спе­ци­ална наг­рада на ДППИ Жената на рибаря Тя има сини очи, от небето по-сини и коси, дълги кол­кото очак­ване....

  Read more
  0
  0
 • О, нощем, само нощем, капитане…

  ПОЕЗИЯ НЕЛИ ПИГУЛЕВА, Първа награда … О, нощем, само нощем, капитане… Потъ­наха ли всич­ките ти кораби, с които раз­чер­та­ваше...

  Read more
  0
  0
 • Нос Хорн

  Трета наг­рада   Тук– почти на края на земята, във една неви­дима черта, сре­щат се в прег­ръдка двама братя– Атлан­ти­кът ,...

  Read more
  0
  0