МОРСКИ ПУЛС

ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ Трета награда

МОРСКИ  ПУЛС

На неу­мор­ният мореп­ла­ва­тел д-р Васил Кур­тев, който навърши 80 години, оби­ка­ляйки света със яхта „Одесос“

 

Без мощ­ният ти дъх море,

без бляс­ка­вите ти талази,

бих пред­по­чел денят да спре,

защото в мене ще е празно.

 

Без твоя рев, без твоя зов,

без ярос­т­ната ти любов,

без „шквал“, без „бора“ или „щил“,

какво бих бил?

 

Изди­гаше ме до небето,

про­ва­ляше ме в пропастта.

Така ние с тебе очертавахме,

кар­ди­ог­рами на света!

 

От тебе изпълзя живота –

от клетки малки и големи.

Край тебе се родиха леми,

три­ъ­гъл­ници, теореми …

 

От тебе древ­ните поети

дочуха „ритъм“ и „куплети“,

а в по-далечните места

наре­коха ги Божества.

 

***

Как бих могъл с бас­тунче леко,

пред наб­ли­жа­ва­щия залез,

почук­вайки по тротоара,

да оби­ка­лям из пазара?

 

Да търся живите другари

за да спо­де­ляме с тъга

нево­лите на старостта.

Абсурд – пен­си­о­нер­ска суета.

 

Не бих могъл море красиво!

Не бих могъл да го направя!

За тво­ята без­мерна сила

и дива обич да забравя!

 

От тебе се започна всичко

и в тебе нека да се свърши.

Не ме кори, не ме съди,

не питай ме, какви ги върша.

 

Ще дойда пак и ще прекрача,

ще се отб­лъсна от брега.

Мили­они пъти съм го правил,

ще го нап­равя и сега.

 

Но ако ти решиш, че вече

Да бъда в теб не съм готов,

Не ме бави, не се смилявай!                                                              

Убий ме с  НАШАТА ЛЮБОВ!

0 Comments

Leave a reply