Честит Никулден!

Скъпи колеги,

Поз­д­ра­вя­ваме ви по слу­чай праз­ника на моряка — Никул­ден.
Нека Св. Нико­лай зак­риля всички Вас и семейс­т­вата Ви,
нека Ви пази от всички бури както в морето, така и в живота
нека Ви дава здраве, попъ­тен вятър и успехи във всички начинания!

Чес­тит празник!

0 Comments

Leave a reply