Aлбум Детско море 21

Готова е книж­ката — албум “Дет­ско море” 21 — 2020.
Най-добрите кар­тини и съчи­не­ния на наг­ра­дени деца можете да видите тук:
Detsko_more_21

Инфор­ма­ция за вре­мето и начина на връч­ване на гра­мо­тите и книжките-албум ще полу­чите допълнително.

0 Comments

Leave a reply