Диря в морето” 2021 — Поезия: Вълни мажорни, вахти и прокладки

И се при­ту­рят древни светове

към новите мар­ш­рути на съдбата.

Така си впи­сан в днеш­ното море,

че си наясно — няма път обратен.

Бре­гът покой е, само че за миг.

И всъщ­ност кой бле­нува за покоя,

щом е раз­че­тен гла­рус­ният вик

досущ команда – да се вър­неш в строя…

И ти се връ­щаш – с воля и кураж,

вълни мажорни, вахти и прокладки -

без­сънна част от дру­жен екипаж, 

солено битие – и все пак сладко.

Дори без грам пате­тики и плам, 

дори щом драма вмъкне се в реала,

с рес­пект и дълг пред флаг и капитан. 

по мъжки оце­ля­ваш в девет бала.

Не всеки на брега ще разбере - 

моря­кът с дух– платно е разлюляно

тъй сякаш дом уютен е морето ,

а Бог — щас­т­лив дел­фин по изг­рев ранен

Но аз раз­б­рах, любими., и наум. 

бях първо хлип – самот­ност до премала.

Отпосле – гне­вен бяс срещу Нептун,

но днес съм мъдър опит за възхвала.

 

Галина Ива­нова

Втора наг­рада 2021

0 Comments

Leave a reply