Галерия

Диря в морето — 2020

30 години Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз

Ден на моряка 2019

Снимки от Дет­ско море 2019; Снимки: Гинчо Гинчев

Снимки от Диря в морето 2018; Снимки: Гинчо Гинчев

Снимки от кон­курса Ден на Моряка 2018; Снимки: Гинчо Гинчев

Снимки от кон­курса Дет­ско море 2018; Снимки: Гинчо Гинчев

Тър­жес­тво по слу­чай Ден на Моряка 2017; Снимки: Гинчо Гинчев

Рисунки от XVII изда­ние на кон­курса “Дет­ско море”

Мигове от Деня на моряка — 25.06.2016; Снимки: Вален­тин Димитров

Тър­жес­тво по слу­чай Ден на Моряка 2015 г.

Рисунки от XVI изда­ние на кон­курса “Дет­ско море”