Устав

  • Устав

    МОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ (МПС) У С Т А В на сдру­же­ние с нес­то­пан­с­ка цел в час­т­на пол­за с наиме­но­ва­ние на бъл­гар­с­ки...

    Виж още
    0