Социални проекти

 • Детско море 2024 — Награждаване

  На 14.05.2024г., втор­ник, от 17:00 часа в зала “Пле­нар­на” на Общи­на Вар­на ще бъде тър­жес­т­во­то по връч­ва­не на награ­ди­те...

  Виж още
  0
  143
 • Детско море 2024 — Резултати

  Конкурсът “Детско море” 2024 приключи. Протоколът с наградените деца можете да прочетете тук.

  Виж още
  0
  64
 • Детско море 2024

  МОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ОРГАНИЗИРА ОТНОВО КОНКУРС ЗА ДЕТСКИ РИСУНКИ И ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРБИ, ПОСВЕТЕНИ НА МОРЕТО, МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ДЕТЕТО...

  Виж още
  0
  67
 • Диря в морето 2024

  Ини­ци­а­ти­вен коми­тет за чес­т­ва­не на Меж­ду­на­род­ния ден на моря­ка – 25 юни орга­ни­зи­ра Наци­о­на­лен кон­курс за лите­ра­ту­ра и изоб­ра­зи­тел­но изкус­т­во,...

  Виж още
  0
  19
 • Диря в морето 2023 — Поезия: Клонче от смокиня

  На палуб­ния боц­ман Дими­тър – Чукендото В памет. Пропла­вал бе на този свят поч­ти земя­та цяла, а ги съб­ра в една съдба...

  Виж още
  0
  0
 • Диря в морето 2023 — Поезия: Любовница

  Море­то е любов­ни­ца жестока! Едва сега доб­ре го осъзнавам. Убийс­т­ве­но чаровна,синеока и по-жела­на не познавам.   Потъ­ва­ме в прегръд­ка­та...

  Виж още
  0
  1