Конкурс "Детско море"

 • Детско море 2023 — Награждаване

  На 16.05.2023г., втор­ник, от 17:00 часа в зала “Пле­нар­на” на Общи­на Вар­на ще бъде тър­жес­т­во­то по връч­ва­не на награ­ди­те...

  Виж още
  0
  113
 • Детско море 2023 — Резултати

  Конкурсът “Детско море” 2023 приключи. Протоколът с наградените деца можете да прочетете тук.

  Виж още
  0
  39
 • Детско море 2023

  МОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ОРГАНИЗИРА ОТНОВО КОНКУРС ЗА ДЕТСКИ РИСУНКИ И ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРБИ, ПОСВЕТЕНИ НА МОРЕТО, МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ДЕТЕТО...

  Виж още
  0
  31
 • Детско море 2022 — Награждаване

  На 26.05.2022г., чет­вър­тък, от 17:00 часа в зала “Пле­нарна” на Общи­на Вар­на ще бъде тър­жес­т­вото по връч­ва­не на наг­ра­дите...

  Виж още
  0
  66
 • Детско море 2022 — Резултати

  Конкурсът “Детско море” 2022 приключи. Протоколът с наградените деца можете да прочетете тук.

  Виж още
  0
  19
 • Детско море 2022

  МОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ОРГАНИЗИРА ОТНОВО КОНКУРС ЗА ДЕТСКИ РИСУНКИ И ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРБИ, ПОСВЕТЕНИ НА МОРЕТО, МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ДЕТЕТО...

  Виж още
  0
  31