Конкурс "Детско море"

 • ДЕТСКО МОРЕ 2021 — Награди

  Гра­мо­тите и пода­ръ­ците на наг­ра­де­ните деца от кон­курса “Дет­ско море” се връч­ват в офи­са на Моряш­ки проф­съюз все­ки дел­ни­чен...

  Виж още
  0
  72
 • ДЕТСКО МОРЕ 2021 — Резултати

  Кон­кур­сът “Дет­с­ко море” 2021 приклю­чи. Про­то­ко­лът с награ­де­ни­те деца може­те да про­че­те­те тук.

  Виж още
  0
  35
 • ДЕТСКО МОРЕ 2021

  МОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ОРГАНИЗИРА ОТНОВО КОНКУРС ЗА ДЕТСКИ РИСУНКИ И ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРБИ, ПОСВЕТЕНИ НА МОРЕТО, МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ДЕТЕТО...

  Виж още
  0
  17
 • Детско море и Диря в морето 2021

  Кон­кур­си­те “Дет­с­ко море” и “Диря в море­то” ще се про­ве­дат и през 2021 г.

  Виж още
  0
  8
 • ДЕТСКО МОРЕ 2020 — Резултати

  Кон­кур­сът “Дет­с­ко море” 2020 приклю­чи. Инфор­ма­ция за вре­ме­то и начи­на на връчване…

  Виж още
  0
  103
 • ДЕТСКО МОРЕ 2020

  МОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ОРГАНИЗИРА ОТНОВО КОНКУРС ЗА ДЕТСКИ РИСУНКИ И ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРБИ, ПОСВЕТЕНИ НА МОРЕТО, МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ДЕТЕТО...

  Виж още
  0
  38