проза

 • Тони и лицемерите

  КРАСИМИР БАЧКОВ Тре­та награда Тони и лицемерите През зима­та пла­жът се бе сма­лил. Тяс­на­та иви­ца пясък бе осе­я­на с...

  Виж още
  0
  0
 • Ще го наречем Кастор

  СТОЙЧО ПЕНЕВ Тре­та награда                                             Ще го наре­чем Кастор   Огром­на , изто­ще­на и отслаб­на­ла, мъчи­тел­но и теж­ко дишай­ки...

  Виж още
  0
  0
 • КОЛЕДАТА НА БЪЛГАРСКОТО МОРЯЧЕСТВО

  ДАНИЕЛ ХЪРСТ Вто­ра награда КОЛЕДАТА НА БЪЛГАРСКОТО МОРЯЧЕСТВО (140 годи­ни от учре­дя­ва­не­то на „Мор­с­ка­та част”) Зима­та на 1904-та под­ра­ни и...

  Виж още
  0
  0
 • Един лош ден за пристанищния идиот

  Спе­ци­ал­на награда Приста­ни­ще­то живееше .На  шес­то мяс­то това­ре­ха дома­ти за Русия. На чет­вър­то с цис­тер­ни пре­ли­ва­ха на малък тан­кер...

  Виж още
  0
  0
 • В ПРИСТАНИЩЕ

  Пър­ва награда Моря­ци­те на бака натег­на­ха послед­но­то носо­во въже. След като свалиха швар­то­во­то от браш­пи­ла на кнех­та вто­ри­ят помощ­ник-капи­тан...

  Виж още
  0
  0
 • Романтиката се изпари, обаче си обичам морето

  Тре­та награда Това ми каз­ва  глав­ни­ят меха­ник Вла­ди­мир Стой­нов, потом­с­т­вен моряк. Дядо му е от пър­ви­те въз­пи­та­ни­ци на Мор­с­ко­то...

  Виж още
  0
  0