Posts tagged with ‘литературен конкурс’

 • ЧОВЕК ЗАД БОРДА

  Вла­ди­мир Коловски Про­за – вто­ра награда ЧОВЕК ЗАД БОРДА            Опре­де­ле­но е човеш­ки­ят живот да не се губи лес­но...

  Виж още
  0
  0
 • М О Р Я Ц И

                                                                                                      Румен Търев                                                                                             Поезия Пър­ва награда М О Р Я Ц И Нари­чат ни мъже, защо­то ходи­ме разгърдени. Нари­чат ни...

  Виж още
  0
  0
 • Уличният пазар

                                                                                                    Петър Петров                                                                                                   Проза                                                                                                  Тре­та награда Уличният пазар Не знам китайс­ки. E, освен някол­ко думи. Макар че цяла­та...

  Виж още
  0
  0
 • -

  Вален­тин Чернев                                                                                   Поезия                                                                                              Тре­та награда   Коя си ти далеч­на и незнайна, про­ник­ва­ща през вре­ме и пространство...

  Виж още
  0
  0
 • Сънят преди корабокрушението

  Божи­дар Георгиев Про­за –пър­ва награда Сънят пре­ди корабокрушението Събу­ден от адс­ка­та жега, синът вле­зе в ста­я­та с баро­ко­ви тапе­ти...

  Виж още
  0
  1
 • ЗАВРЪЩАНЕ

  Ангел Фил­чев                                                                                                 Поезия Вто­ра награда ЗАВРЪЩАНЕ   Моря­кът, кой­то не се завър­на от далеч­но плаване, стъ­пи на бре­га...

  Виж още
  0
  0