Posts tagged with ‘поезия’

 • М О Р Я Ц И

                                                                                                      Румен Търев                                                                                             Поезия Пър­ва награда М О Р Я Ц И Нари­чат ни мъже, защо­то ходи­ме разгърдени. Нари­чат ни...

  Виж още
  0
  0
 • -

  Вален­тин Чернев                                                                                   Поезия                                                                                              Тре­та награда   Коя си ти далеч­на и незнайна, про­ник­ва­ща през вре­ме и пространство...

  Виж още
  0
  0
 • ЗАВРЪЩАНЕ

  Ангел Фил­чев                                                                                                 Поезия Вто­ра награда ЗАВРЪЩАНЕ   Моря­кът, кой­то не се завър­на от далеч­но плаване, стъ­пи на бре­га...

  Виж още
  0
  0
 • Моряци

  Поче­тен дип­лом в лите­ра­тур­ния кон­курс на Бъл­гар­с­кия моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз в раз­де­ла “поезия” полу­чи сти­хот­во­ре­ни­е­то на Румен Нес­то­ров —...

  Виж още
  0
  0
 • Прелестта в маршрута

  Тре­та награ­да в лите­ра­тур­ния кон­курс на Бъл­гар­с­кия моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз в раз­де­ла “поезия” полу­чи сти­хот­во­ре­ни­е­то на Гали­на Ива­но­ва —...

  Виж още
  0
  0
 • Писма

  Поче­тен дип­лом в лите­ра­тур­ния кон­курс на Бъл­гар­с­кия моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз в раз­де­ла поезия полу­чи сти­хот­во­ре­ни­е­то на Васил Дачев —...

  Виж още
  0
  0